Les Chips de LucienOm in het zakje te geraken, nemen de chips van Lucien de kortste weg...

De aardappelen die bestemd zijn voor de productie van Lucien's chips worden inderdaad geplant op het platteland rondom de boerderijen van Thomas, Stany en Antoine, elk op 3 km van elkaar. De aardappelen worden daarna naar deze boerderijen vervoerd voor opslag.

5 km verder, in de artisanale zone van Mettet, zullen ze uiteindelijk de heerlijke chips van Lucien kunnen worden... Minder afgelegde kilometers betekent minder CO2 in de atmosfeer en dus een beter behoud van onze planeet. Onze boerderijen voldoen ook aan het Véga-plan en de specificaties van Global Gap, de meest geavanceerde specificaties op het gebied van respect voor het milieu.

***

Pour arriver dans le sachet, les chips de Lucien ne prennent pas beaucoup la route…

En effet, les pommes de terre destinées à la fabrication des chips de Lucien sont plantées dans la campagne située tout autour des exploitations de Thomas, Stany et Antoine distantes chacune de 3km. Les pommes de terre sont ensuite acheminées vers ces exploitations pour y être stockées.

5 km plus loin, dans le zoning artisanal de Mettet, ces pommes de terre pourront enfin devenir ces délicieuses chips de Lucien… Moins de kilomètres parcourus c’est autant de CO2 en moins rejetés dans l’atmosphère et ainsi préserver au mieux notre planète. Nos exploitations répondent également aux cahiers des charges Véga plan et Global Gap, qui est le cahier des charges le plus pointu en matière du respect de l’environnement.Contactgegevens
Curieuseneus Asse
asse@curieuseneus.be
https://www.lucien.be/nl/

Klik hier om alle producten van Les Chips de Lucien in de webshop te bekijken


Les Chips de Lucien